Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154955

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
270/QĐ-UBND16/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
22/QĐ-SVHTTDL15/01/2024Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
14/QĐ-BDT15/01/2024Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
212/QĐ-UBND12/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
07/QĐ-UBND10/01/2024Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2024
Số:08/QĐ-UBND10/01/2024Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện\nQuyết định của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã\nvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
102/QĐ-UBND08/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế\nlĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của\nỦy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
04/QĐ-UBND08/01/2024Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
258/QĐ-UBND04/01/2024Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
07/QĐ-UBND02/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung \ntrong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền \ngiải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, \nUBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
170/TB-UBND26/12/2023Thống báo lịch nghỉ tết Dương lịch năm 2024
5984/HDLN/SYT-BHXH19/12/2023Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024
169/TB-UBND18/12/2023Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, năm 2024
18/CT-UBND18/12/2023Về việc nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
164/TB-UBND14/12/2023NỘI DUNG, ĐIỂM SỐ, CÁCH TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU; TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
163/TB-UBND12/12/2023Niêm yết công khai báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cẩm Tú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bảng tổng hợp tự chấm điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu
88/2023/NĐ-CP11/12/2023Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
85/2023/NĐ-CP07/12/2023Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
4549/QĐ-UBND01/12/2023Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
Số 3121/UBND - TP01/12/2023Công văn thực hiện quy định về cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp
17/2023/TT-BNV29/11/2023Ban hành Nội quy và Quy chê tô chức kiêm định chât lượng đâu vào công chức
4444/QĐ-UBND24/11/2023Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/ Uỷ ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã
2977/CTPH-UBVL-UBCT20/11/2023CHƯƠNG TRÌNH Hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giữa huyện Vĩnh Lộc với huyện Cẩm Thủy đến năm 2025
693/QĐ-SVHTTDL03/11/2023Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
182/KH-UBND02/11/2023Tiếp nhận công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy năm 2023
182/KH-UBND02/11/2023Tiếp nhận công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy năm 2023
3965/QĐ-UBND26/10/2023Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
3957/QĐ-UBND26/10/2023Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
3900/QĐ-UBND23/10/2023Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
968/CĐ-TTg16/10/2023Công điện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp