Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154955

Khối kinh tế tổ chức hội nghị giao ban

Ngày 18/11/2017 15:31:04

Sáng ngày 20/09, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban các ngành thuộc khối kinh tế đánh giá tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác 9 tháng - triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2017. Lãnh đạo ban ngành thuộc khối tham dự hội nghị. Đồng chí Mai Thị Hà - PCT UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, bám sát nhiệm vụ hàng tháng và quý các ngành thuộc khối kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng và các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tập trung công tác chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Thu mùa, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác PCCCR, quản lý bảo vệ rừng; công tác thu, chi ngân sách Nhà nước…đạt kết quả đáng phấn khởi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm các ngành trong khối vẫn tồn tại một số hạn chế như: sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún; kết quả trồng cây gai đạt thấp so với kế hoạch đề ra; Kết quả tiêm phòng trên địa bàn không đồng đều; công tác lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chưa được các xã quan tâm; công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi một số đơn vị chưa thực hiện rõ vai trò trách nhiệm của người quản lý điều hành….Trên cơ sở báo cáo của các ngành trong khối, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận trao đổi, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, giải pháp điều hành của từng ngành trong việc chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó CTUBND huyệnMai Thị Hà ghi nhận những kết quả các ngành trong khối đã đạt được, đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để khắc phục những khó khăn, tồn tại và đưa ra những định hướng cần thực hiện trong thời gian quý 4, trong đó, tập trung một số nội dung như sau: Đảm bảo đủ giống, nguồn nuớc, hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, phối hợp với các ngành kiểm tra giống vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Tham mưu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiến hành sơ kêt tổng kết đánh gía việc thực hiện các mô hình kinh tế; Tiến hành chữa các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ cho sản xuất vụ đông; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, hướng dẫn các xã thực hiện cải tạo trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao; Tập trung triển khai nhanh các công trình đã tập trung vốn, hoàn thành hồ sơ thủ tục đảm bảo theo kế hoạch; tham mưu chỉ đạo các xã kiểm tra xử lý các hộ vi phạm trật tự an toàn giao thông; Tiếp tục thực hiện giải phóng hành lang an toàn giao thông theo chỉ thị số 04 của CT UBND tỉnh từ 1/10 đến 30/10, đồng thời, hướng dẫn xã Cẩm Sơn hoàn thành hồ sơ thủ tục đúng quy trình đối với hộ dân vi phạm hành lang an toàn giao thông; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; tham mưu các bước quy trình chuyển đổi mô hình chợ thị trấn và mô hình quản lý chợ khác theo quy định; quản lý giá cả hàng hóa, hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; Xử lý dứt điểm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng của các hộ; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tổ chức các nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản; đề xuất vị trí xây dựng bãi rác thải xã Cẩm Thạch và tham gia thu gom xử lý rác thải của một số doanh nghiệp tại một số xã thị trấn; tập trung công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đối với Thủy điện Cẩm Thủy 1, trường THPT Cẩm Thủy 2; Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách còn lại theo đúng kế hoạch; rà soát lại các chỉ tiêu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ không bỏ sót nguồn thu; Tập trung rà soát các nguồn vốn chương trình mục tiêu, ngân sách còn tồn đọng sau quyết toán; thực hiện đồng bộ việc đấu giá quyền sử dụng đất…và một số vấn đề quan trọng khác nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017.

Khối kinh tế tổ chức hội nghị giao ban

Đăng lúc: 18/11/2017 15:31:04 (GMT+7)

Sáng ngày 20/09, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban các ngành thuộc khối kinh tế đánh giá tình hình thực hiện nhiêm vụ công tác 9 tháng - triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2017. Lãnh đạo ban ngành thuộc khối tham dự hội nghị. Đồng chí Mai Thị Hà - PCT UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, bám sát nhiệm vụ hàng tháng và quý các ngành thuộc khối kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng và các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, tập trung công tác chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Thu mùa, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác PCCCR, quản lý bảo vệ rừng; công tác thu, chi ngân sách Nhà nước…đạt kết quả đáng phấn khởi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm các ngành trong khối vẫn tồn tại một số hạn chế như: sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún; kết quả trồng cây gai đạt thấp so với kế hoạch đề ra; Kết quả tiêm phòng trên địa bàn không đồng đều; công tác lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chưa được các xã quan tâm; công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi một số đơn vị chưa thực hiện rõ vai trò trách nhiệm của người quản lý điều hành….Trên cơ sở báo cáo của các ngành trong khối, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận trao đổi, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, giải pháp điều hành của từng ngành trong việc chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó CTUBND huyệnMai Thị Hà ghi nhận những kết quả các ngành trong khối đã đạt được, đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để khắc phục những khó khăn, tồn tại và đưa ra những định hướng cần thực hiện trong thời gian quý 4, trong đó, tập trung một số nội dung như sau: Đảm bảo đủ giống, nguồn nuớc, hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, phối hợp với các ngành kiểm tra giống vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Tham mưu thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiến hành sơ kêt tổng kết đánh gía việc thực hiện các mô hình kinh tế; Tiến hành chữa các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ cho sản xuất vụ đông; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, hướng dẫn các xã thực hiện cải tạo trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao; Tập trung triển khai nhanh các công trình đã tập trung vốn, hoàn thành hồ sơ thủ tục đảm bảo theo kế hoạch; tham mưu chỉ đạo các xã kiểm tra xử lý các hộ vi phạm trật tự an toàn giao thông; Tiếp tục thực hiện giải phóng hành lang an toàn giao thông theo chỉ thị số 04 của CT UBND tỉnh từ 1/10 đến 30/10, đồng thời, hướng dẫn xã Cẩm Sơn hoàn thành hồ sơ thủ tục đúng quy trình đối với hộ dân vi phạm hành lang an toàn giao thông; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; tham mưu các bước quy trình chuyển đổi mô hình chợ thị trấn và mô hình quản lý chợ khác theo quy định; quản lý giá cả hàng hóa, hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; Xử lý dứt điểm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng của các hộ; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các tổ chức các nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản; đề xuất vị trí xây dựng bãi rác thải xã Cẩm Thạch và tham gia thu gom xử lý rác thải của một số doanh nghiệp tại một số xã thị trấn; tập trung công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 đối với Thủy điện Cẩm Thủy 1, trường THPT Cẩm Thủy 2; Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách còn lại theo đúng kế hoạch; rà soát lại các chỉ tiêu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ không bỏ sót nguồn thu; Tập trung rà soát các nguồn vốn chương trình mục tiêu, ngân sách còn tồn đọng sau quyết toán; thực hiện đồng bộ việc đấu giá quyền sử dụng đất…và một số vấn đề quan trọng khác nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2017.