Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154955

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Ngày 14/04/2024 14:56:05

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp luôn được huyện Cẩm Thủy tập trung thực hiện với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tại bộ phận Một cửa liên thông huyện Cẩm Thủy, các Thủ tục hành chính đều được cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch, tùy theo từng loại hồ sơ, sẽ được cán bộ công chức hướng dẫn cụ thể về quy trình, các bước triển khai, để có thể dễ dàng thực hiện cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Trên cơ sở kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh và của huyện, Cẩm Thủy đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC trực tuyến nhằm đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số.
Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, thân thiện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch hành chính.
Đến 31/10/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công DVC trực tuyến một phần là 6884 hồ sơ; Số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận DVC trực tuyến toàn phần: 6142 hồ sơ. Tổng số TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, qua Cổng dịch vụ công và phần mềm 1 của trên địa bàn huyện là: 4,843 hồ sơ đạt 98.4 %; Tổng số TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4, qua Cổng dịch vụ công và phần mềm 1 của trên địa bàn huyện là: 6,904 hồ sơ đạt 99.94 %. Các thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giải quyết theo đúng quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục; các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, doanh nghiệp chính xác, thuận tiện.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Cẩm Thủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính chưa phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của Nhân dân tại huyện Cẩm Thủy

Đăng lúc: 14/04/2024 14:56:05 (GMT+7)

Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp luôn được huyện Cẩm Thủy tập trung thực hiện với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Tại bộ phận Một cửa liên thông huyện Cẩm Thủy, các Thủ tục hành chính đều được cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch. Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch, tùy theo từng loại hồ sơ, sẽ được cán bộ công chức hướng dẫn cụ thể về quy trình, các bước triển khai, để có thể dễ dàng thực hiện cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Trên cơ sở kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh và của huyện, Cẩm Thủy đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC trực tuyến nhằm đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số.
Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, thân thiện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch hành chính.
Đến 31/10/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công DVC trực tuyến một phần là 6884 hồ sơ; Số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận DVC trực tuyến toàn phần: 6142 hồ sơ. Tổng số TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, qua Cổng dịch vụ công và phần mềm 1 của trên địa bàn huyện là: 4,843 hồ sơ đạt 98.4 %; Tổng số TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4, qua Cổng dịch vụ công và phần mềm 1 của trên địa bàn huyện là: 6,904 hồ sơ đạt 99.94 %. Các thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn giải quyết theo đúng quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục; các khâu hướng dẫn, nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho công dân, doanh nghiệp chính xác, thuận tiện.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Cẩm Thủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; sửa đổi quy trình thực hiện thủ tục hành chính chưa phù hợp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp triển khai thực hiện cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)